اپلیکیشن های ارز دیجی 24

Android

Windows

آخرین اطلاعات

BTC
Bitcoin
% 1h
0.00
% 24h
0.00
% 7d
0.00
USD
49,559.92
EUR
41,139.72
BTC
1.00
ETH
Ethereum
% 1h
1.90
% 24h
0.12
% 7d
17.15
USD
2,276.91
EUR
1,890.07
BTC
0.0459
XRP
XRP
% 1h
5.69
% 24h
5.21
% 7d
15.70
USD
1.12
EUR
0.927
BTC
0.0000225
LTC
Litecoin
% 1h
0.14
% 24h
6.43
% 7d
3.88
USD
234.96
EUR
195.04
BTC
0.00474
DASH
Dash
% 1h
1.29
% 24h
5.83
% 7d
4.21
USD
257.69
EUR
213.91
BTC
0.00520
TRX
TRON
% 1h
3.08
% 24h
9.08
% 7d
17.12
USD
0.101
EUR
0.0838
BTC
2.04e-6
ADA
Cardano
% 1h
4.12
% 24h
1.08
% 7d
4.65
USD
1.09
EUR
0.908
BTC
0.0000221
?
?
% 1h
---
% 24h
---
% 7d
---
USD
---
EUR
---
BTC
---
DOGE
Dogecoin
% 1h
4.69
% 24h
0.23
% 7d
13.42
USD
0.244
EUR
0.203
BTC
4.93e-6

تازه های دنیای ارز دیجی

مقالات